770 - הרבי מליובאוויטש

ברכה בשידור חי

  • 5 דקות
  • 72 שקלים חדשים
  • 770 ברוקלין ניו יורק

Service Description

הרבי מליובאוויטש הרבי מליובאוויטש, הרב מנחם מענדל שניאורסאהן, נמנה בין מנהיגי היהדות הענקיים של כל הזמנים. מצודתו פרושה על פני הגלובוס באמצעות צבא שליחיו ותורתו רבת ההיקף והעומק; מיליוני בני אדם רואים בו דמות ומודל. אך יחד עם גודל מדרגתו והיקף פעילותו, הינו אבא אוהב ודואג לכל יהודי באשר הוא. מידי יום ראשון, מאות אלפים של יהודים מכל העדות ומכל גווני הקשת )שביניהם אף נצפו לא מעט אינם-יהודים...) היו משתרכים בתור אין-סופי שעבר ליד דלת חדרו שבמרכז חב"ד העולמי, 770 איסטערן פארקוויי שברובע ברוקלין בעיר ניו יורק, ממתינים בסבלנות כדי לזכות למפגש קצרצר עם הרבי ולקבל את ברכתו. הרבי עומד על רגליו משך שעות—בלי להתעייף, מאיר פנים לכולם, מתייחס לכל אחד ואחד כאילו רק הוא קיים, מברך את כל אחד לפי עניינו הוא, ומעניק שטר של דולר לצדקה לכל אחד.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il