שמעון הצדיק

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • שמעון הצדיק

Service Description

השמועה המבהילה פשטה במהירות בירושלים: אלכסנדר מוקדון בדרכו לירושלים עם צבא אדיר לכבוש ולכלות הכל  זאת בעקבות הלשנה של הכותיים כי היהודים מרדו בו  שמעון הצדיק - הכהן הגדול, שהיה גם האחרון מ'אנשי כנסת הגדולה' ומנהיג עם ישראל באותה תקופה - לא משתהה הוא לובש את בגדי הכהונה, ויוצא עם נכבדי ירושלים לקראת המלך האדיר כל הלילה התקדמו שמעון הצדיק ואנשיו לכיוון הצבא השועט, עד שלקראת הבוקר הם נפגשו זה בזה כשראה המלך אלכסנדר את שמעון הצדיק, ירד מסוסו והשתחווה מיד, בהסבירו לאנשיו כי את 'דמות הזקן הזה הוא רואה לפניו תמיד בכל מלחמותיו' ודמות הזקן הזה מנצח עבורו כל קרב מול כל צבא "בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תיפול, ואתה בדרכך להחריבו?!" אמר רבי שמעון הצדיק לאלכסנדר ששאל אותו לרצונו  "חלילה!" אמר אלכסנדר וניסה לברר איפה נפלה הטעות את הכותיים, יוזמי העלילה השקרית, מסר אלכסנדר ביד הצבא היהודי שדאג לעשות מה שצריך, והוא עצמו הגיע לביקור ממלכתי בבית המקדש, מלווה בשמעון הצדיק במקום מסוים, עצר אותו שמעון הצדיק ואמר לו כי מנקודה זו ואילך לא יכול גוי להכנס אלכסנדר אכן עצר אך ביקש כי לפחות תוקם אנדרטה בדמות דיוקנו במקום זה שמעון הצדיק סירב, אך הציע במקום זאת ,כי לכל ילד יהודי שיוולד, יקראו אלכסנדר על שמו של המצביא הדגול זהו שמעון הצדיק, הכהן הגדול, המנהיג היהודי שהופיע אפילו במלחמותיו של אלכסנדר, שהושיע כמה פעמים את עם ישראל ושעליו נאמר: 'אמת מה נהדר מראה כהן גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים' בערב ראש חודש חשוון, חל יום ההילולא שלו

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il