רבי עקיבא

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • רבי עקיבא

Service Description

על אהבתו של רבי עקיבא לכל אדם לא צריך להרבות מילים - על יחסו לכל אחד ודאגתו לעניים. גדולתו הייתה למופת ואישיותו הנדירה לאבוקה של אור. עוד מימי הביניים החלה נהירה לקברו ורבים משתטחים עליו בכל ימות השנה, בעיקר לבקשת פרנסה ופתיחת הלב לתורה. רבי עקיבא, פעל בשנים ג'תת"י - ג'תתצ"ו. הוא מענקי הרוח של עמנו ודמותו ותורתו עודם משפיעים עמוקות על ההשקפה היהודית. כמו שמעיד על כך אחד מהביטויים הידועים שטבע, "ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה". הוא היה תנא בדור השלישי (תחילת המאה ה- 1) וחי בארץ ישראל. סיפור צמיחתו מאפס מהדהד עד היום ומהוה השראה ודרך בעבודת ה'. הוא היה בן למשפחת גרים, רועה צאן עני וחסר השכלה בעדרי הצאן של כלבא שבוע – מעשירי אותה תקופה. בת העשיר שראתה בו צניעות וקדושה מיוחדים נישאה לו בתנאי שילך ללמוד תורה – נגד רצונה של אביה שהדיר אותה מיד מנכסיו. רבי עקיבא לא האמין ביכולתו ללמוד עד שראה אבן בה נוצר שקע עמוק ממים שטיפטפו עליה, 'אם מים חדרו את האבן, בוודאי שתורה יכולה לחדור לליבי' כך הסיק וניגש ללימוד קריאה וחומש. מנקודה זו הוא צמח כמטאור, בהתמדה וכשהוא חדור מטרה, עד שהפך לרב ומנהיג רוחני שעל שורותיו נמנו 24,000 תלמידים. רבי עקיבא היה מחריפי בית המדרש, מגדולי התנאים ובעל שיטה ייחודית בתלמוד. הוא נהרג לימים על קידוש ה' כחלק מעשרה הרוגי מלכות במיתה משונה ומצמררת – סרקו את בשרו במסרקות ברזל עד שיצאה נשמתו. ציונו שוכן בטבריה עילית, באתר המזוהה כעיירה התלמודית בית מעון. בסמיכות לו – באותה מערת קבורה - שוכן גם קבר הרמח"ל והמתחם צופה אל הכינרת וטבריה תחתית.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il