רבי נחום איש גמזו

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • רבי נחום איש גמזו

Service Description

"פעם אחת רצו לשלוח דורון לבית הקיסר. אמרו: 'מי ילך? נחום איש גמזו ילך, שמלומד הוא בנסים'" (מסכת תענית דף כא). את המשך הסיפור ואת הנס כולנו מכירים, וביד הצדיק הזה, שכל דבר שאירע לו היה גם הוא לטובה ו'מלומד הוא בנסים', נרצה גם אנחנו לשלוח את הפתקא שלנו. הרי להפוך מר למתוק וחושך לאור זה התואר הרשמי שלו, ו'מלומד בניסים' זוהי ההתמחות. נחום איש גמזו היה מגדולי תנאי הדור השני (ג'תתכ"ב - 50 לספירה הרומית לערך) ומרבותיו של רבי עקיבא. הוא היה מענקי בית המדרש של בית הלל ואמרותיו ופסיקותיו שזורות במשנה ובתלמוד. דרכו הייחודית ותפיסת עולמו המעמיקה חלחלה ומפורסמת עד ימינו במטבעו המפורסם 'גם זו לטובה' בו נהג להשתמש על כל מאורע שאירע עימו. מסר שעבר גם באמצעותו של רבי עקיבא תלמידו שטבע את הביטוי 'כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד' (=כל מה שעושה הקב"ה, לטוב עושה) ואשר לפיו, גם מאורעות בלתי חיוביים הבאים על האדם סופם שיתגלגלו לטובתו. תפיסת עולמו של נחום איש גמזו הופכת למרטיטה כאשר מגלים את מה שמספר עליו התלמוד שהיה גידם וקטוע רגליים, עיוור, כל גופו מכוסה אבעבועות שחין והוא מוטל במיטה שרגליה בספלי מים - כדי שלא יעלו עליה נמלים - בבית רעוע. פעם שאלו אותו תלמידיו, 'רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך'? מדוע באו עליך ייסורים שכאלה? ענה להם נחום איש גמזו, 'בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי והיה עמי משא שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי: 'רבי פרנסני' (האכיל אותי) . אמרתי לו: 'המתן עד שאפרוק מן החמור'. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי 'עיני שלא חסו על עיניך יסומו (יתעוורו) ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו', ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי 'כל גופי יהא מלא שחין' '. אמרו לו: 'אוי לנו שראינוך בכך!'. אמר להם: 'אוי לי אם לא ראיתוני בכך'. כזה היה נחום איש גמזו. לא פלא שציונו בצפת הפך לאחד מקברי הצדיקים החשובים בארץ הקודש ודמותו למשפיעה ביותר.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il