קבר דוד המלך

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • קבר דוד המלך

Service Description

מפלט ונחמה מכל צרה, מוצא יהודי בספר תהילים. האותיות הקדושות, המילים שמרגיעות והמזמורים שנוסכים תקווה. זהו חיבורו הגדול של דוד המלך עליו השלום שלא נס ליחו אלפי שנים והולך עמנו יד ביד קרוב קרוב ללב היהודי. לא רק ספר התהילים הוא נצחי, אלא גם שושלת מלכי בית דוד ששרדה עד היום ומצאצאיה יבוא ויגאלנו מלך המשיח. במהרה בימינו. ​ דוד המלך, המכונה גם 'נעים זמירות ישראל', הוא ממלכי ישראל הגדולים שדמותו ורוחו שזורים בדברי ימי עמנו, מנהיג ענק שעם גדולתו ידע והרגיש גם את עניי ונדכאי עמו. קברו השוכן בהר ציון שבירושלים הינו מהקברים המיוחדים והעתיקים בעיר ואלפים פוקדים אותו בחג השבועות - יום פטירתו של דוד המלך – ובכל השנה. יש המדליקים בו ק"ן (150) נרות, לציון מספר המזמורים שבספר תהילים ואין מקום מוכשר ממנו להשתפך בו בקריאת מזמורים אלו. בתקופות שונות נתייסדו במקום 'חברות תהילים' שונות, נערכו בו אירועים שונים ועתה, בכל מוצאי שבת מתקיימת במקום סעודת "מלווה מלכה" המונית. סעודה שגם נקראת בשמו - "סעודתא דדוד מלכא משיחא" (סעודת דוד מלך המשיח) מאחר וגילו לו משמים – לאחר שביקש "הודיעני ה' קיצי" [הודע לי את יום פטירתי] - שיפטר מן העולם בשבת קודש ומאז נהג בכל מוצאי שבת לעשות סעודה מיוחדת כדי להודות לה' על שעודנו בחיים.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il