ציון רבי מאיר בעל הנס

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • רבי מאיר בעל הנס

Service Description

לא לחינם הוצמד התואר "בעל הנס" לשמו של רבי מאיר ולא לחינם קברו שוקק חיים כמעט כל שעות היממה, נפלאות ומעשי ניסים רבים - חלקם כתובים עוד בתלמוד ובספרים שונים - קשורים בשמו. וכמו אז גם היום, כל מה שנדרש הוא לתת צדקה לעילוי נשמתו ולומר מעומק הלב 'אלקא דמאיר ענני', ומה טוב, על הציון עצמו. רבי מאיר הוא מהתנאים הקרובים ללב כל הציבור וכמעט בכל בית תמצא קופת צדקה על שמו. היה מגדולי תנאי הדור הרביעי – שאחרי חורבן בית שני ומרד בר כוכבא. מצאצאי נירון קיסר (השר הרומי שנשלח להחריב את ירושלים והתגייר בתפנית מפתיעה) ותלמידו המובהק של רבי עקיבא. שמו המקורי היה נהוראי, אך נקרא מאיר משום ש"האיר את עיני החכמים בהלכה" וכן כדי להבדילו מתנא נוסף בשם נהוראי שחי באותה תקופה. הוא היה מענקי הדור, נאמר עליו שחבריו 'לא יכלו לעמוד על סוף דעתו' בגלל עומק מחשבתו וחריפותו, אך עם זאת נודע כצנוע ועניו מאוד ומעולם לא נהג בניגוד לפסקי ההלכה של חבריו – אף אם הוא עצמו פסק אחרת. הכינוי 'בעל הנס' נכרך בו –כמסופר בתלמוד - בעקבות מעשה נס שחולל כדי להציל משביה את גיסתו שבמסגרתו גם טבע את המשפט 'אלקא דמאיר ענני' כסגולה להצלה. ציונו בטבריה שוכן לחוף הכנרת בדרום העיר, מעליו בנוי בית כנסת גדול ובו - בסמוך - טמונים גם תלמידיו – סומכוס ורבי שמעון בן אלעזר. אחרי ציון הרשב"י, ציונו של רבי מאיר הוא קבר הצדיק בעל מספר המבקרים הרב ביותר וכמה וכמה מוסדות וישיבות חשובים שוכנים בו ומתחזקים אותו. בי"ד באייר נערכת במקום הילולא גדולה בה נוטלים חלק יהודים רבים מכל העדות והזרמים ומופתים וישועות רבות מתגלגלים שם בכל השנה.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il