ציון רבי יונתן בן עוזיאל

הקראת הפתקא שלכם, אמירת תהילים והדלקת נר עבורכם + צילום וידאו מרגש

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • ציון רבי יונתן בן עוזיאל

Service Description

עדיין מחכה לשידוך? ממתין כבר שנים לילדים? עמוקה, רבי יהונתן בן עוזיאל! רבים עושים את דרכם למושב הגלילי בראשי-חודשים, כמו-גם בכל השנה, ומשתטחים על קברו של רבי יהונתן בן עוזיאל. ציונו הוא מקברי הצדיקים הנפקדים ביותר בארץ וכרוכים בשמו עשרות ומאות סיפורים על צעירים שמצאו סוף סוף את זיווגם ועל זוגות שזכו לפרי בטן. רבי יהונתן בן עוזיאל היה תנא בתקופת בית שני, גדול תלמידיו של הלל הזקן ומתרגם ספרי הנביאים לארמית. גדולתו משתקפת מדברי הגמרא במסכת סוכה המספרת כי "שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן: שלושים מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו, שלושים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון ועשרים בינונים. גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל" ועוד ממשיכה ומספרת עליו הגמרא, שבזמן שהיה יושב ולומד תורה, כל ציפור או עוף שהייתה עוברת במעופה מעליו הייתה נשרפת, וזאת משום שהמלאכים היו מתקבצים סביבו כדי להאזין לדברי תורתו. קבר התנא נחשב לאחד מקברות הצדיקים החשובים בגליל, והינו קבר הצדיק הנפקד ביותר אחרי ציון הרשב"י, קבר רבי מאיר בעל הנס וקבר הבבא סאלי - כמיליון וחצי נפש בשנה. נהוג לעלות לקברו בראשי חודשים ובכ"ו בסיון – המזוהה כיום פטירתו, אך מתפללים מצויים בו בכל השנה. סגוליות הציון לבקשת ברכה על זיווג וילדים נודעה כבר מאות שנים ויהודים מכל העולם פונים לשם, אם בגופם, אם במכתבים ופתקים מרחוק. מסורת תפילה זו קשורה עם היותו של התנא רווק - או לפי מסורת אחרת - נשוי, אך חשוך ילדים. כך או כך, תפילה על קברו פותחת שערי שמים ורבים נושעו בה. שרידי מבנה גדול נמצאים מעל הציון, כנראה בית כנסת שהיה קיים במקום במסגרת הישוב הקדום כפר עמיקו או עמיקין ובספרי התיירים והחוקרים מסופר על אילן בוטם גדול ומופלא שסימן את הקבר.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il