ציון רבי יהודה בר אלעאי

ברכה מצולמת

  • 5 דקות
  • 180 שקלים חדשים
  • רבי יהודה בר אלעאי

Service Description

רבי יהודה בר אלעאי, תנא מהמחצית השנייה של המאה השנייה לספירה, היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא ורבים מדבריו נזכרו בסדרי המשנה. קברו הנמצא בדרך מעין זיתים וצפת הפך מקום תפילה מרכזי עוד מהמאה ה-13 וידוע כסגולה לפרנסה טובה. ​ בעבר היה במקום מבנה גדול שכלל בית כנסת ו'הקדש', ובסמוך לו עץ זית בעל צורה ייחודית. מקליפתו של העץ נטלו המבקרים הרבים פיסות לסגולה כשהמנהג היה להניח את קליפת העץ בכיס ולומר את פרק התהילים 'מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר' במשך 21 יום. במשך השנים נלקחו פיסות כה רבות מהעץ עד שהוא נעלם. ​ המקום הוזנח עם הזמן ובסופו של דבר נהרס אך בשנים האחרונות שופץ וחודש בתרומתו של איש עסקים. האיש שעסקיו כשלו, הגיע לקברו של רבי יהודה בר אלעאי בהוראת רבו, בכדי להתפלל על פרנסתו הכושלת. הנס הגיע במהרה כשכבר במהלך התפילה במקום הוא קיבל שיחת טלפון שבישרה על מהפך כלכלי שהחזיר לו את עושרו האבוד.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il