מערת המכפלה

ברכה בשידור חי

  • 5 דקות
  • 72 שקלים חדשים
  • מערכת המכפלה

Service Description

הייחודיות של העם היהודי היא בשורשיו העמוקים. בתכונות, בכוחות שקיבל מאבותיו ואימותיו הקדמונים. מערת המכפלה היא המקום להתחבר למה שאנחנו, להיזכר ולהזכיר זכות אבות. להעתיר ולבקש עלינו ועל צאצאינו ועל הגאולה שתבוא במהרה. מערת המכפלה היא מקום קבורתם של אבות האנושות והאומה והיא נקראת 'מכפלה' מפני הקומה הכפולה שבה ועל שם כפולות הזוגות שנקברו בה. שם נקברו אדם הראשון וחוה אשתו ואותה קנה אברהם אבינו מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף 'עובר לסוחר' כדי לקבור את שרה אשתו. גם אברהם אבינו עצמו נקבר בה ואחריו גם יצחק ורבקה ויעקב ולאה. (רחל אמנו נקברה בבית לחם) המבנה העתיק המוכר לנו נבנה בידי הורדוס המלך ועליו נבנו תוספות בידי הנוצרים והמוסלמים ששלטו במקום במשך הדורות. עד מאורעות תרפ"ט הייתה קהילה יהודית מכובדת בחברון, אך הם גורשו ונמלטו בעקבות הטבח האיום. במלחמת ששת הימים חזרה חברון לידינו ועד שנת התשנ"ד – בה נשפך דם יהודים וערבים במערה - התפללו בה יהודים ומוסלמים גם יחד. כיום יהודים מורשים להתפלל רק ב'אולם אברהם ושרה' ואילו ב'אולם יצחק' מתפללים המוסלמים להבדיל. עשרה ימים בשנה - בהם ערב ראש השנה וימי חול המועד – פתוחה המערה כולה ליהודים בלבד. עשרות אלפים מבקרים במערת המכפלה ואירועים גדולים מתקיימים בה. כגון 'שבת חיי שרה' בה גודשים אורחים רבים את המערה והיישוב, ערב ראש השנה ואירועי חול המועד. מערת המכפלה היא מקום קבורתם של אבות האנושות והאומה והיא נקראת 'מכפלה' מפני הקומה הכפולה שבה ועל שם כפולות הזוגות שנקברו בה. שם נקברו אדם הראשון וחוה אשתו ואותה קנה אברהם אבינו מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף 'עובר לסוחר' כדי לקבור את שרה אשתו. גם אברהם אבינו עצמו נקבר בה ואחריו גם יצחק ורבקה ויעקב ולאה. (רחל אמנו נקברה בבית לחם) המבנה העתיק המוכר לנו נבנה בידי הורדוס המלך ועליו נבנו תוספות בידי הנוצרים והמוסלמים ששלטו במקום במשך הדורות. עד מאורעות תרפ"ט הייתה קהילה יהודית מכובדת בחברון, אך הם גורשו ונמלטו בעקבות הטבח האיום. במלחמת ששת הימים חזרה חברון לידינו ועד שנת התשנ"ד – בה נשפך דם יהודים וערבים במערה - התפללו בה יהודים ומוסלמים גם יחד. כיום יהודים מורשים להתפלל רק ב'אולם אברהם ושרה' ואילו ב'אולם יצחק' מתפללים המוסלמים להבדיל. עשרה ימים בשנה - בהם ערב ראש השנה וימי חול המועד – פתוחה המערה כולה ליהודים בלבד. עשרות אלפים מבקרים במערת המכפלה ואירועים גדולים מתקיימים בה. כגון 'שבת חיי שרה' בה גודשים אורחים רבים את המערה והיישוב, ערב ראש השנה ואירועי חול המועד.

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il