השלה הקדוש

קריאת הפתקא

  • 5 דקות
  • 72 שקלים חדשים
  • השל"ה הקדוש

Service Description

תפילתנו העמוקה והזכה ביותר היא על ילדינו, שיפרחו, שיצליחו ושישמור אותם הא-ל. מקום שנתייחד לתפילה זו הוא ציונו של השל"ה הקדוש. הוא חידש תפילה להצלחת הילדים הכתובה בספרי הקדמונים ותיקן לאמרה בערב ראש חודש סיון. התפילה נקבעה באותיות של קידוש לבנה על לוח גדול בסמוך לקברו והמונים נוהרים לציונו בכ"ט אייר ובכל השנה להעתיר על צאצאיהם. רבי ישעיה הלוי הורביץ נודע בכל קהילות אירופה כאחד מגדולי הרבנים וכדיין מומחה. הוא נולד לפני כחמש מאות שנה בפראג כצאצא למשפחת הורביץ המעטירה אשר העמידה רבנים ודיינים והצטיין בכשרונותיו. הוא שימש בהמשך דרכו כרב בקהילות גדולות כמו פרנקפורט-דמיין, פוזנא וקראקא וכאב בית דין וראש הקהל בפראג מולדתו. לאחר פטירת אשתו עלה לארץ ישראל במסע רגלי ארוך דרך העיר חאלב שבסוריה. הגיע לירושלים, הרחיב וביסס את הקהילה היהודית במקום עד שנאלצו לברוח מחמת רדיפת שליטי העיר באותה תקופה. בשלב זה קבע השל"ה את מושבו בצפת וכעבור שנים מספר – בטבריה. בשנים אלו התמסר ללימוד תורת הקבלה וחיבר את ספריו. חיבורו המפורסם ואשר על שמו נקרא הוא 'שני לוחות הברית' (ר"ת של"ה) אותו כתב כצוואה למשפחתו ונכללים בו חידושי תורה ועניני מוסר וקבלה עמוקים. הספר נדפס בידי בנו כשנתיים אחר פטירתו והוא מהוה ספר יסוד יהודי שאף השפיע באופן משמעותי על דרך החסידות שגילה הבעש"ט כמאתיים שנה מאוחר יותר. 'בית כנסת השל"ה' נודע בטבריה כמקום קדוש המסוגל לישועות ומתפללים רבים נהרו אליו, אך לפני כמאתיים שנה הוא נמכר בגלל מצוקת הקהילה היהודית בטבריה והוסב לשימוש אחר. השל"ה הקדוש נטמן במתחם הקברים של רבי יוחנן בן זכאי והרמב"ם בבית העלמין העתיק בטבריה וציונו מושך מתפללים רבים

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il