האר״י הקדוש

ברכה בשידור חי

  • 5 דקות
  • 72 שקלים חדשים
  • האר״י הקדוש

Service Description

כאשר זקוקים לישועה 'על טבעית', אחד המקומות שיש לפקוד הוא קברו של האר"י הקדוש, גאון עצום בחכמת הנסתר, מלומד בניסים ורועה נאמן. כל מי שנחשף באופן זה או אחר לתורת הקבלה או החסידות, מושפע מתורתו של האר"י הקדוש. הוא אבי שיטת הקבלה המקובלת כיום – הנקראת קבלת האריז"ל, או קבלה לוריאנית - ומגדולי מקובלי צפת. רבי יצחק בן שלמה לוריא נולד בירושלים לפני כחמש מאות שנה, נדד עם משפחתו למצרים ועלה לארץ ישראל עם אשתו ובנותיו והוא בן 36 שנים. רק שנתיים אחרי – שהוא בן 38 שנים בלבד – נסתלק מהעולם בהותירו את משפחתו ותלמידיו המומים. בשנתיים אלו בהן חי ופעל בצפת, הוא הספיק להתמנות לממשיכו של הרמ"ק (רבי משה קורדובירו) שהיה ראש ישיבת המקובלים, להעמיד תלמידים נאמנים, בהם רבי חיים ויטאל – תלמידו המובהק ולהעביר הלאה את שיטתו. רבי חיים ויטאל מעיד עליו כי היה בעל בקיאות אדירה בכל חלקי התורה וידע אינספור חכמות, בהן חכמת הפרצוף, שפת הבהמות והחיות ועוד – וכולן ידע מתוך בקיאותו בתורה ומקדושתו העליונה. שלושה פיוטי שבת חיבר האר"י הקדוש, 'אזמר בשבחין' לליל שבת, 'אסדר לסעודתא' ליום השבת ו'בני היכלא' לסעודה שלישית. פיוטים אלו וכן כתביו וכוונות לתפילה שחוברו בידי תלמידיו לנוסח תפילה מיוחד – נוסח האריז"ל – נותרו בידינו ונתפשטו בתפוצות ישראל. בין העליות והירידות של צפת, טובל בצמחיה ירוקה ובמרכז בית העלמין העתיק שוכן ציונו של האריז"ל. לא רחוק מהמקווה המיוחס לו וקרוב לקברו של רבו הרמ"ק. סביבו קבורים גם מקובלים נוספים כמו בנו רבי משה לוריא, רבי יוסף קארו, רבי משה מטראני (המבי"ט), רבי דוד בן זמרה (הרדב"ז), רבי שלמה אלקבץ, רבי אלעזר אזכרי ורבי זרחיה קורדובירו (בנו של הרמ"ק)

Location & Contact Details

1-0000000

office@pitka.co.il