חיפוש
  • פתקא

שלום בית

עודכן ב: אוג 14

בניין עדי עד' זהו לא רק איחול שממלמלים בלי להקדיש מחשבה בכל פעם שצלחת נשברת, אלא זוהי התפילה לשלום בית שתיקנו חז"ל בברכות הנישואין מתוך ייחול ורצון עז שכל בית בישראל שמוקם יהיה בית נצחי. השאיפה היא שבכל בית האהבה והאחוה, השלום והשלווה ישררו בו באופן תמידי. אך לעיתים מתרחקת המציאות מהחלום ונערמים קשיים בדרך. ואז, תמיד טוב לחזור להתחלה ולהיזכר מה חשוב באמת...


כנגד כולם

חז"ל הפליגו מאוד במעלת השלום בכלל, ובשלום בין איש לאשתו בפרט. חז"ל מלמדים אותנו שהקב"ה אומר שמוטב שימחק שמו על המים בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו.

מידי בוקר בתחילת התפילה אנו מזכירים גודל השלום בין איש ואשתו כאחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא: "אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאָדָם אוֹכֵל פֵּרוֹתֵיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לָעוֹלָם הַבָּא... הֲבָאַת שָׁלוֹם שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וּבֵין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ".כלומר, התפילה נפתחת בבקשה ותפילה לשלום בית.


מסופר על רבי שניאור זלמן מליאדי בעל התניא, שהוא עצמו עסק בהשכנת שלום בית בין בני זוג, דבר שגזל ממנו זמן רב.שאלו אותו פעם כיצד יתכן שהוא מבטל מתורתו עבור שלום בית, והרי כתוב:

"ותלמוד תורה כנגד כולם"? השיב רבי שניאור זלמן שהפירוש המדויק בדברי המשנה הוא ששלושת הדברים יחד - "(א) עיון תפילה (ב) והבאת שלום שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו (ג) ותלמוד תורה" - הם "כנגד כולם".

כל מאמץ לחזק את השלום בין איש לאשתו מוצדק, כי השלום הוא כלי שמחזיק את ברכתו של הקב"ה בגשמיות וברוחניות, וההיפך מהשלום עלול לגרום למצב של פירוד בין בני הזוג, מצב שעליו נאמר "כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות".


"הכל ללא יוצא מן הכלל: תורה ומצוות, בריאות, ילדים, פרנסה, לגרום נחת להורים ולידידים טובים, ולהיות אהוב ונחמד על הבריות - הכל תלוי בחיי משפחה נכונים. השלום בין האיש והאשה קודם על פי תורה אפילו למצות כיבוד אב ואם" אמר רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי של חסידות חב"ד.


כאן בונים


ברכה בשלום בית וחיי משפחה נכונים על פי התורה דורשים הבנה וטוב לב, מסירות וסבלנות, נקיון והופעה מסודרת, מצב רוח שמח ושלווה, הסברת פנים והנהגה ידידותית, וכן הערכה נכונה

לחשיבות הגדולה של חיי משפחה מתוך שלום בית. דווקא כאשר מייחסים לזה את החשיבות, מוכנים להשקיע בעבודה על שלום הבית ונמנעים מלעשות דברים שעלולים לפגוע בו.


גם כאשר ישנם חילוקי דעות חשוב לזכור שזהו דבר טבעי, כפי שאמרו חז"ל שאין דעותיהם של בני האדם שוות כשם שאין פרצופיהם דומים. זה יקל את הקושי בניהול הבית בצורה משותפת למרות נקודות המבט השונות. בנוסף, יש לחדד ולזכור שלכל אחד יש חסרונות, וכשם שצד אחד לא רוצה שידגישו את החסרונות שלו, כך יש להתייחס לחסרונות של בן הזוג, ולדעת שמצב זה של קושי בשלום בית נמצא אצל כולם, והמצב בין בני הזוג אינו יוצא מן הכלל ואינו גרוע ביחס לזוגות אחרים.

עצה נוספת על מנת לחזק את שלום הבית היא למצוא ידיד משותף שמולו ירגישו בנוח שני הצדדים לשחרר את המועקה בגילוי לב. אדם מבחוץ, שהוא גם ידיד, יוכל לראות את הדברים יותר באוביקטיביות, ולמצוא את הדרך הטובה ביותר לסדיר את הדברים, כדי שהשלום וההרמוניה ישררו שוב בבית.


קירוב מרחיק

פעמים רבות העדר השלום בין איש לאשתו בא כתוצאה מקירוב בלתי רצוי בזמן שאין הקירוב מותר על פי התורה, וכמו שנאמר: "תייסרך רעתך" - שהרעה שאדם עושה מייסרת אותו לבסוף, על ידי זה שרואים גם בגשמיות שהתוצאות הן ההפך ממה שקיוו. סגולה לשלום בית אמיתי, אם כן, היא כאשר לשוב בתשובה מתוך חרטה גמורה על העבר וקבלה על העתיד, ואז זוכים לברכה בשלום בית.

"איש ואשה זכו – שכינה שרויה ביניהם" - כאשר הבעל והאשה מחזקים את הקשר שלהם עם הקב"ה על ידי לימוד תורה ושמירת המצוות – זה מסייע להשכנת השכינה ביניהם שהיא הסגולה לשלום בית. כאשר יש שלום בין הנשמה והגוף - זה מוסיף ברכה לשלום בית בין הבעל והאשה.

בהתבוננות על כל שהשידוך בין בני הזוג נקבע מלמעלה, ממילא גם כשיש קושי הפתרון הוא לחפש דרכים חיוביות לתקן זאת. כאשר הדרך חיובית, בכוחה להביא לרוגע ולאווירה טובה.

המעשה הוא העיקר

לפעמים נראה שאין מוצא וכל המאמצים לא עוזרים להשכנת שלום בית. במקרים אלו יש להתבונן בכך שהשידוך בין בני הזוג נקבע מלמעלה ולכן יש שותף שלישי במערכת היחסים - הקב"ה, אליו תמיד ניתן לפנות בתפילה לשלום בית אמיתי. התפילה לה' מתוך ידיעה שהוא המקשר בין השניים וביכולתו ליישר את ההדורים, היא הסגולה הבדוקה שתביא בעז"ה לברכה בשלום בית.

27 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול