רבי יהודה בר אלעאי

צפת, ארץ ישראל

Screen Shot 2021-01-04 at 21.55.58.png

רבי יהודה בר אלעאי, תנא מהמחצית השנייה של המאה השנייה לספירה, היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא ורבים מדבריו נזכרו בסדרי המשנה. קברו הנמצא בדרך מעין זיתים וצפת הפך מקום תפילה מרכזי עוד מהמאה ה-13 וידוע כסגולה לפרנסה טובה. 

בעבר היה במקום מבנה גדול שכלל בית כנסת ו'הקדש', ובסמוך לו עץ זית בעל צורה ייחודית. מקליפתו של העץ נטלו המבקרים הרבים פיסות לסגולה כשהמנהג היה להניח את קליפת העץ בכיס ולומר את פרק התהילים 'מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר' במשך 21 יום. במשך השנים נלקחו פיסות כה רבות מהעץ עד שהוא נעלם.

המקום הוזנח עם הזמן ובסופו של דבר נהרס אך בשנים האחרונות שופץ וחודש בתרומתו של איש עסקים. האיש שעסקיו כשלו, הגיע לקברו של רבי יהודה בר אלעאי בהוראת רבו, בכדי להתפלל על פרנסתו הכושלת. הנס הגיע במהרה כשכבר במהלך התפילה במקום הוא קיבל שיחת טלפון שבישרה על מהפך כלכלי שהחזיר לו את עושרו האבוד.

אתרים נוספים

רשבי כי לא תשכח מפי זרעו.JPG
Dover_tverya20 (1).jpg
Screen Shot 2020-12-21 at 15.17.02.png
shutterstock_690424699 (1) (1).jpg
shutterstock_1472936720 (1).jpg
Sיונתןבןעוזיאלn0004.jpg
shutterstock_686987539 (1).jpg