מקומות קדושים

אב ובנו - כותל
אב ובנו - כותל

הכותל המערבי

אב ובנו - כותל
אב ובנו - כותל

הכותל המערבי

1/3

הכותל המערבי

כל לב יהודי רוטט מול אבני הכותל הגדולות. שריד בית מקדשנו העומד על תילו זה כאלפיים שנה. סיפורו, הוא בעצם גם סיפורו של העם היהודי, שורשיו עמוקים ואיתנים והוא שורד את התלאות. כמות הפתקים התחובה בסדקיו כמו גם כמות המתפללים בו, בלתי נתפסת. זהו האתר הקדוש ביותר כיום לעם היהודי.

קבר רחל
קבר רחל

קבר רחל

קבר רחל
קבר רחל

קבר רחל

1/1

קבר רחל

כאשר ילד צריך משהו הוא פונה ישירות לאימו. כך העם היהודי לאורך שנות גלותו תמיד ידע לפנות לרחל אמנו, או בהגייתם של בני אשכנז – למאמע רוחל. היא תמיד הייתה שם בשבילם, כשעברו על דרך בית לחם כבולים בשרשראות בידי נבוכדנצר, היא הייתה זו שקולה נשמע ברמה ואשר לה הובטח "ושבו בנים לגבולם". וכמו אז גם היום, היא הראשונה לבכות ולהעתיר לפני יושב בשמים על עם ישראל, על הכלל והפרט.

קבר דוד המלך
קבר דוד המלך

קבר דוד המלך

קבר דוד המלך
קבר דוד המלך

קבר דוד המלך

1/1

קבר דוד המלך

מפלט ונחמה מכל צרה, מוצא יהודי בספר תהילים. האותיות הקדושות, המילים שמרגיעות והמזמורים שנוסכים תקווה. זהו חיבורו הגדול של דוד המלך עליו השלום שלא נס ליחו אלפי שנים והולך עמנו יד ביד קרוב קרוב ללב היהודי. לא רק ספר התהילים הוא נצחי, אלא גם שושלת מלכי בית דוד ששרדה עד היום ומצאצאיה יבוא ויגאלנו מלך המשיח. במהרה בימינו.

קבר שמואל הנביא
קבר שמואל הנביא

קבר שמואל הנביא

קבר שמואל הנביא
קבר שמואל הנביא

קבר שמואל הנביא

1/1

קבר שמואל הנביא

כאשר ילד צריך משהו הוא פונה ישירות לאימו. כך העם היהודי לאורך שנות גלותו תמיד ידע לפנות לרחל אמנו, או בהגייתם של בני אשכנז – למאמע רוחל. היא תמיד הייתה שם בשבילם, כשעברו על דרך בית לחם כבולים בשרשראות בידי נבוכדנצר, היא הייתה זו שקולה נשמע ברמה ואשר לה הובטח "ושבו בנים לגבולם". וכמו אז גם היום, היא הראשונה לבכות ולהעתיר לפני יושב בשמים על עם ישראל, על הכלל והפרט.

מערת המכפלה
מערת המכפלה

מערת המכפלה

מערת המכפלה
מערת המכפלה

מערת המכפלה

1/1

מערת המכפלה

הייחודיות של העם היהודי היא בשורשיו העמוקים. בתכונות, בכוחות שקיבל מאבותיו ואימותיו הקדמונים. מערת המכפלה היא המקום להתחבר למה שאנחנו, להיזכר ולהזכיר זכות אבות. להעתיר ולבקש עלינו ועל צאצאינו ועל הגאולה שתבוא במהרה.

מערת המכפלה היא מקום קבורתם של אבות האנושות והאומה. שם נקברו אדם הראשון וחוה אשתו ואותה קנה אברהם אבינו מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף 'עובר לסוחר' כדי לקבור את שרה אשתו. גם אברהם אבינו עצמו נקבר בה ואחריו גם יצחק ורבקה ויעקב ולאה.

ציון רבי שמעון בר יוחאי
ציון רבי שמעון בר יוחאי

ציון רבי שמעון בר יוחאי

ציון רבי שמעון בר יוחאי
ציון רבי שמעון בר יוחאי

ציון רבי שמעון בר יוחאי

1/1

ציון רבי שמעון בר יוחאי

מאות אלפי היהודים הפוקדים את קברו של רשב"י ועשרות אלפי סיפורי המופת שמתגלגלים בציונו מוכיחים שוב ושוב כי יש כתובת לפנות אליה. חולים שנרפאו, עקרות שנפקדו, מעוכבי שידוך שנמצא זיווגם וקשי-יום שנפתחו עבורם צינורות הפרנסה. רבי שמעון בר יוחאי הוא מקדושי עליון וענקי הדורות המלווים את עם ישראל לאורך ההיסטוריה. הוא היה מגדולי התנאים בדור הרביעי, דמותו שזורה בתורת הסוד ושמעו נודע כמלומד בניסים.

רבי מאיר בעל הנס
רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס
רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

1/1

רבי מאיר בעל הנס

לא לחינם הוצמד התואר "בעל הנס" לשמו של רבי מאיר ולא לחינם קברו שוקק חיים כמעט כל שעות היממה, נפלאות ומעשי ניסים רבים - חלקם כתובים עוד בתלמוד ובספרים שונים - קשורים בשמו. וכמו אז גם היום, כל מה שנדרש הוא לתת צדקה לעילוי נשמתו ולומר מעומק הלב 'אלקא דמאיר ענני', ומה טוב, על הציון עצמו.

ציון רבי יוחנן בן עוזיאל
ציון רבי יוחנן בן עוזיאל

ציון רבי יוחנן בן עוזיאל

ציון רבי יוחנן בן עוזיאל
ציון רבי יוחנן בן עוזיאל

ציון רבי יוחנן בן עוזיאל

1/1

ציון רבי יוחנן בן עוזיאל

עדיין מחכה לשידוך? ממתין כבר שנים לילדים? עמוקה, רבי יהונתן בן עוזיאל! רבים עושים את דרכם למושב הגלילי בראשי-חודשים, כמו-גם בכל השנה, ומשתטחים על קברו של רבי יהונתן בן עוזיאל. ציונו הוא מקברי הצדיקים הנפקדים ביותר בארץ וכרוכים בשמו עשרות ומאות סיפורים על צעירים שמצאו סוף סוף את זיווגם ועל זוגות שזכו לפרי בטן.

האר"י הקדוש
האר"י הקדוש

האר"י הקדוש

האר"י הקדוש
האר"י הקדוש

האר"י הקדוש

1/1

האר״י הקדוש

כאשר זקוקים לישועה 'על טבעית', אחד המקומות שיש לפקוד הוא קברו של האר"י הקדוש, גאון עצום בחכמת הנסתר, מלומד בניסים ורועה נאמן. כל מי שנחשף באופן זה או אחר לתורת הקבלה או החסידות, מושפע מתורתו של האר"י הקדוש. הוא אבי שיטת הקבלה המקובלת כיום – הנקראת קבלת האריז"ל, או קבלה לוריאנית - ומגדולי מקובלי צפת.